Tìm kiếm dự án

0 đ to 5.000.000.000 đ

Tìm thấy 0 Kết quả
Kết quả tìm kiếm

Đăng tin

Đăng nhập

Đăng ký

Quy định đăng tin

As Admin, you can turn ON/OFF front end submission and enable one of the following options:

1.Cho gười dùng đang tin  MIỄN PHÍ (người dùng có thể gửi bđ viết theo hồ sơ của họ mà không có bất kỳ hạn chế nào)

2. Người dùng đang tin miễn phí, với tài khoản bình thường (Khi muốn tin hiện Top tin nổi bật bạn phải chịu chi phí nhất định mà nhà đất banme báo giá).

3. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN (những gì bạn có thể thử nghiệm trên bản trình diễn). Với tùy chọn này được kích hoạt, ADMIN có thể tạo các gói theo  ngày,  tuần,  tháng hoặc  năm và đặt một khoản phí khác nhau cho mỗi gói. Người dùng có thể đăng ký gói (định kỳ hoặc không) từ Trang tổng quan của người dùng. Các gói bao gồm các danh sách .